febrero 19, 2013

Presentació dels pressuposts del Consell de Mallorca per a 2013 (15/02/2013)

La presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, acompanyada per la consellera d’Hisenda i Funció Pública, Margalida Roig, ha presentat avui el projecte de pressupost de la institució insular per enguany, que pujarà a 306,5 milions d’euros, un 11,25 per cent inferior al de 2012. “Uns pressuposts ajustats a la realitat actual. No són els pressuposts que ens hagués agradat fer; són els que havíem de fer”, ha assenyalat Salom.
La prioritat absoluta per a la institució insular és l’àrea social, per donar suport a les persones que més ho necessiten en aquests moments.  De fet, el 40 per cent d’aquest pressupost anirà destinat als serveis pels més desfavorits que presta el Consell. “Són uns pressuposts tremendament socials, que converteixen al Consell en la locomotora que tira de les prestacions socials i que manté l’incentiu de l’activitat econòmica”, ha subratllat Salom.
Més de 100.000 persones es beneficien de les ajudes i programes del Consell en matèria social. L’IMAS comptarà enguany amb 130,8 milions d’euros, 3,6 milions més que el 2012. 
Per la Renda Mínima d’Inserció s’han destinat 6,5 milions, 2,8 milions més que l’any passat. En total, puja un 75 per cent. I pel Pla de Presentacions Bàsiques, l’aportació és de 7,7 milions, un 75 per cent més que a 2012. Salom ha recordat que fa dos mesos l’oposició va presentar una moció en que demanava a la institució que destinàs 4,9 milions a renda mínima i 5,5 a prestacions bàsiques.
La presidenta del Consell ha volgut destacar que “de cada 10 euros del pressupost 4 van per les persones més desfavorides, mentre que l’esquerra destinà al seu darrer pressupost 2,5 euros”.

Anuncios
mayo 2, 2012

mayo 2, 2012

Intervención en el Parlament de Cataluña respecto al PIRMI

El 15 de marzo de 2012 se debatió en el Parlament de Catalunya sobre el endurecimiento de las condiciones para acceder al PIRMI. Puede verse el vídeo de la misma en aquí.

mayo 2, 2012

La renta de integración social gallega

Puede consultarse la documentación y las condiciones para acceder al RISGA 2012, clickando aquí

La web de la consejería de Trabajo y Bienestar de la Xunta Gallega recoge en un documento adjunto las condiciones de acceso a dicha prestación económica.

abril 30, 2012

La RGI o renta de garantía de ingresos del País Vasco

Las condiciones y la solicitud para acceder a la renta de garantía de ingresos vigente en Euskadi puede consultarse en pulsando aquí.

abril 27, 2012

La renta mínima de inserción: Generalitat de Catalunya, consejería de Empresa y Empleo

Información 2012  sobre la renta mínima de inserción, pulsando aquí

 

abril 27, 2012

Prestaciones económicas en la Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad y Bienestar Social

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadybienestarsocial/areas/pensiones.html

 

abril 27, 2012

Tabla comparativa del informe sobre rentas mínimas de inserción, 2008 en España.

Una de las fuentes comparativas respecto a la naturaleza administrativa de los requisitos  que existían en el añ 2008 para acceder a la prestación (lease ingreso mínimo de inserción, ayudas de inclusión social o rentas mínima de inserción) respecto a los indicadores sociales que afectan a la persona beneficiaria siguientes: fecha de constitución de la unidad familiar, empadronamiento, tiempo de residencia, edad mínima, edad máxima, etc. puede consultarse en el “Informe Rentas Mínimas de Inserción, 2008”  del Ministerio de Sanidad y Política Social, del cual encontramos una referencia en el documento elaborado por la Dirección General de Planificación y Formación de Servicios Sociales de la consejería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración del Gobierno Balear en 2009.

Un enlace para acceder al citado documento es:

http://www.caib.es/govern/archivo.do?id=613291

abril 27, 2012

Referencia a la renta mínima de inserción en las cortes valencianas

abril 26, 2012

Tenemos la oportunidad de compartir espacios.

La web puede ser un buen espacio común para facilitar y acercar las prestaciones económicas a las personas con graves dificultades económicas y con otros factores sociales asociados, en tiempos de especial dificultad.